Συλλογή B 20

 
B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη

B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη

B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων

B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων

B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων

B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων

B-20 Βαθιά Γωνιακή Σπογγοθήκη

B-20 Βαθιά Γωνιακή Σπογγοθήκη

B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη

B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη

B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων

B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων

B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων

B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων

B-20 Βαθιά Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη

B-20 Βαθιά Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη

 • B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη
 • B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων
 • B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων
 • B-20 Βαθιά Γωνιακή Σπογγοθήκη
 • B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη
 • B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων
 • B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων
 • B-20 Βαθιά Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη
 • B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη

  Διαθέσιμες Διαστασεις:

  • C: 505.33.22
  • D: 290 x 210 x 70 mm
 • B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων

  Διαθέσιμες Διαστασεις:

  • C: 505.34.22
  • D: 290 x 210 x 290 mm
 • B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων

  Διαθέσιμες Διαστασεις:

  • C: 505.35.22
  • D: 290 x 210 x 510 mm
 • B-20 Βαθιά Γωνιακή Σπογγοθήκη

  Διαθέσιμες Διαστασεις:

  • C: 505.32.22
  • D: 280 x 210 x 110 mm
 • B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη

  Διαθέσιμες Διαστασεις:

  • C: 505.43.22
  • D: 270 x 140 x 70 mm
 • B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων

  Διαθέσιμες Διαστασεις:

  • C: 505.44.22
  • D: 270 x 140 x 330 mm
 • B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων

  Διαθέσιμες Διαστασεις:

  • C: 505.45.22
  • D: 270 x 140 x 590 mm
 • B-20 Βαθιά Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη

  Διαθέσιμες Διαστασεις:

  • C: 505.42.22
  • D: 270 x 140 x 110 mm
 • B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη
 • B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων
 • B-20 Γωνιακή Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων
 • B-20 Βαθιά Γωνιακή Σπογγοθήκη
 • B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη
 • B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Δύο Επιπέδων
 • B-20 Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη Τριών Επιπέδων
 • B-20 Βαθιά Παραλληλόγραμμη Σπογγοθήκη